Maritime Measurement Services ledende på maritime avgassmålinger

Med base i det sterke maritime miljøet på Bømlo tilbyr Maritime Measurement Services AS verifiserte avgassmålinger innen nitrogenoksid og ammoniakk basert på mange tiårs erfaring fra maritim næring.

Maritime Measurement Services er etablert på Bømlo med et nytt kompetansesenter for godkjente avgassmålinger på fremdrifts- og hjelpemaskineri på skip samt på flytende innretninger. Selskapet er sentralt plassert i skipsleia mellom Stavanger og Bergen, men tilbyr også avgassmålinger langs hele norskekysten.

Samtidig som sjøtransporten skal bli mer miljøvennlig, stilles strengere krav til dokumentasjon av utslipp. Markedet for avgassmålinger for alle typer fartøyer er derfor stort og voksende. Med Maritime Measurement Services som partner blir det enkelt å få gjennomført komplekse avgassmålinger, kombinert med rådgivning og rapportering i forbindelse med myndighetskrav.

Maritime Measurement Services benytter seg av standardiserte framgangsmåter for avgassmåling, og rapporterer i henhold til myndighetenes retningslinjer. Selskapet utarbeider dokumentasjon som kan benyttes direkte inn i rederienes rapportering til myndighetene/NOx Fondet.

– Vi har startet opp forsiktig, sier Arne Mæland, markedsleder i Maritime Measurement Services. Første fase gikk ut på å sikre seg måle utstyr som er det beste som i markedet i dag, og som sikrer best mulig kvalitet på målingene som utføres.

For å kunne tilby NOx målinger samt utstede sertifikat, så er det krav om akkreditering. Akkrediterings prosess er omfattende, og mye tid har gått med til å bygge opp systemer og rutiner. Status nå er at vi er i god prosess med Norsk Akkreditering med mål om å få dette på plass i sommer. Vi vil da være akkreditert og kan gjøre alt NOx-målinger

I den innledende fasen så har vi hatt målinger på ulike skip for å kunne lære prosesser og fremgangsmåter for en best mulig utvikling av personell og selskap.

Alle målingene er basert på de krav som er utstedt av NOx fondet.
NOx-fondet har fastsatt følgende føringer for at gi støtte til utslippsmålinger, der måleselskap ikke er ferdig akkreditert:

a. 5-årlige kontroll-målinger på fartøy med SCR-anlegg.
b. Første gangs utslippsmålinger på motorer der utslippsrapporteringen i etterkant blir basert på EIAPP-sertifikat (+ teknisk fil), mens utslippsmålingen er gjennomført for å dokumentere at et tiltak virker (SCR/LNG).
c. NH3-målinger

Ønsker dere tilbud på målinger eller rådgivning, vennligst ta kontakt.

Kontaktperson:

 Arne Mæland, + 47 90 73 82 64,
arne@maritimemeasurement.no eller post@maritimemeasurement.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Please reload

Vennligst vent ...