Nytt bidrag i klyngeutviklingen

Maritime Measurement Services (MMS) vil gi et nytt bidrag i den maritime klynge- og regionsutviklingen med sitt tilbud om verifiserte avgassmålinger. Det er Nils Arne Tveit og Arne Mæland trygge på.

(Kilde: www.maritimt-forum.no)

– Eneste aktør i det norske markedet i dag er Ecoxy i Molde, sier Arne Mæland. Han er styreleder i MMS. Selskapet ble etablert for om lag et år siden og er nå inne i en akkrediteringsprosess.

Nils Arne Tveit er daglig leder. Han og Mæland ser aksen fra Bjørnefjorden med Austevoll i nord til Karmøy med Boknafjorden i sør som en samlet, tung maritim region. MMS er lokalisert i Langevåg på Bømlo og vil om kort tid etablere seg med kontor i fiskerihavnen.

– Midt i klyngen, men vi vil ha folk til å gjøre målinger så vel på Austevoll som på Karmøy, eller andre steder i regionen og landet, sier Tveit.

Tilbudet består av NOx-målinger, NH3-målinger og støymålinger.

– MMS kan også tilby rådgivning knyttet til videreutvikling av fartøyenes kraftsystemer for å forbedre rederienes miljøavtrykk. Vi har etablert samarbeid med sterke maritime aktører som i fellesskap vil tilby grønne totalløsninger til redere innen fiskeri, oppdrett, supply, offshore vind og ferger, sier Nils Arne Tveit.

MMS er med i Bømlafjorden Maritime Senter hvor bedriftene samarbeider for å gi kunden ett felles kontaktpunkt.

– Vi har allerede vært med på installasjonen av en katalysator i en fiskebåt hvor installasjonsarbeidet ble gjort hos Bømlo Skipsservice og hvor vi var konsulenter og gjorde målingene, sier Tveit.

Verken Arne Mæland eller Nils Arne Tveit vil oppgi konkrete målsettinger for omsetning og antall ansatte, men mener at etterspørselen etter målingene MMS kan tilby, vil øke.

– Vi ser økende krav blant annet fra myndighetssiden til slike målinger. Men det jeg kan si vedrørende våre vekstambisjoner, er at vi vil bli ledende i Norge. Hva angår ansatte vil vi i stor grad basere oss på en pool av folk. Det finnes mange maskinister og ingeniører som har ledig kapasitet og interesse for å jobbe samen med oss, sier Arne Mæland.

Foruten Tveit og Mæland, er allerede Stig Arve Vold og Jostein Solvang med på laget. Vold som driftsleder og Solvang som teknisk sjef. Tveit og Mæland er like fullt bekymret for kompetansesituasjonen i regionen.

– Ja, Haugalandet og Sunnhordland har en komplett maritim klynge, men vi må arbeide med rekrutteringen av unge inn i næringen, sier Mæland.

– Vi ønsker kontakt med utdanningsinstitusjonene og ser gjerne at for eksempel en eller flere studenter ved den maritime fagskolen i Haugesund eller ved HVL tar kontakt med oss for oppgaveskriving tilknyttet problemstillinger som er aktuelle for oss, sier Nils Arne Tveit.

(Tekst og foto SMe)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Please reload

Vennligst vent ...